SKF och Assa Abloy ger miljarder i utdelningar – kräver krisstöd av staten

Företrädare från samtliga partier rasar kraftigt efter uppgifter om att börsbolag som SKF delar ut miljardbelopp till utdelningar till aktieägare och samtidigt får miljoner i permitteringsstöd. Efter SVT:s avslöjande kallas nu Tillväxtverkets generaldirektör till riksdagens finansutskott på torsdag.

Både SKF och Assa Abloy har avslöjats dela ut miljardbelopp till aktieägare, samtidigt som de räknar med permitteringsstöd. SKF har fått förhandsbesked på över 40 miljoner i beviljat stöd från Tillväxtvärket för att ha korttidspermitterat 1 650 personer i Katrineholm och Göteborg.

Trots att samtliga partier skrev under på att företag som ger aktieutdelningar ska könna söka krisstöd när man klubbade igenom stödet så sker nu ändå detta från flera storbolag. Från riksdagen förkunnades det att ”det inte anses försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna samtidigt genomför aktieutdelningar”. Bolag som valt att skjuta på vårens utdelningar inkluderar H&M, SSAB och Electrolux.

SKFs vd Alrik Danielsson resonerar annorlunda och har tillsammans med bolagsstyrelsen beslutat om 1,3 miljarder i aktieutdelningar. I ett uttalande förklarar han att de 1,3 miljarderna inte är något ”vidlyftigt” då de de innebär halverade utdelningar och att ”det visar även att aktieägarna tar sin del av ansvaret”.

I förra veckan valde även Assa Abloy att dela ut 2,2 miljarder till aktieägare. Även detta var hälften av vad man tidigare hade planerat. Samtidigt permitterar bolaget 1 200 anställda och begär miljoner i statligt stöd av skattebetalarna. 

Tillväxtverket som ansvarar för permitteringsstöden

De som beviljar permitteringsstöden är Tillväxtverket och på deras hemsida går det att läsa att de anser att ”det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidsarbete”, och att stödet riskerar att dras in om företag ”agerar på ett sätt som visar att det inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge”. Men lagen som Tillväxtverket följer säger inget om aktieutdelningar.

Den som söker stödet kan läsa på hemsidan att Tillväxtverket tycker ”det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidsarbete”, och att man har möjlighet att reglera stödet efteråt om bolaget  ”agerar på ett sätt som visar att det inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge”.

Men den lag Tillväxtverket efterföljer från Riksdagen säger ingenting om aktieutdelningar i samband med permitteringsstöd. Avdelningschefen Tim Brooks på Tillväxtverket beklagar detta och menar att Riksdagen borde inkluderat detta i lagstiftningen.

– Stödet ska gå till företag som hamnat i svårigheter på grund av coronakrisen. Riksdagen talade om aktieutdelningar, men det hamnade inte i lagen. Vi måste gå på lagen, säger avdelningschef Tim Brooks till SVT.

Att statliga skattemedel slussas till storbolag får många att se rött i en tid då många anställda och småföretag har det otroligt svårt. I exemplen av SKF och Assa Abloy gäller det otroligt lönsamma företag, SKF gjorde 5,7 miljarder i vinst efter skatt 2019 och Assa Abloy gjorde 9,9 miljarder samma år.

Volvo får över en miljard av staten

Tidigare i april rapporterades det om att Volvo planerade vinster på 27 miljarder samtidigt som man permitterade över 20 000 anställda fram till september. Det statliga stödet till Volvo skulle under hela denna period bli över en miljard från staten. Efter enorma påtryckningar valde bolaget att ställa in 16 av de 27 miljarderna och skjuta upp bolagsstämman. Vad som händer med resterande 11 miljarder är ännu oklart.

info@folknyheter.se'

admin

Copy link
Powered by Social Snap