Bild: LO

Sex LO-fackförbund: ”Vi säger nej till fortsatta förhandlingar om LAS”

En majoritet i LO-styrelsen fattade idag beslut om att återuppta de kraschade LAS-förhandlingarna. Nu reserverar sig sex fackförbund mot beslutet om fortsatta förhandlingar.

Regeringens planer att begränsa lagen om anställningsskydd har senaste veckan tillfälligt skjutits upp, mycket på grund av Vänsterpartiets hot om att fälla regeringen om man går vidare med utredningens förslag.

I samband med detta meddelar nu arbetsmarknadens parter att man återupptar LAS-förhandlingarna. Ett beslut som visar sig sakna stöd från 6 av de 14 förbunden i LO. I ett gemensamt uttalande kritiserar Byggnads, Seko, Transport, Målarna, Fastighets och Pappers beslutet och meddelar att man idag reserverar sig mot fortsatta förhandlingar.

LO-facken: ”Brist på transparens”

Att nästan hälften av de LOs medlemsförbund inte står bakom beslutet visar på stor splittring i frågan. Kritik lyfts nu även mot beslutsprocessen inom LO och beskrivs som ha brustit i ”öppenhet och transparens”. Den huvudsakliga anledningen till reservationerna på dagens styrelsemöte är enligt de sex LO-facken dock att förhandlingarna inte alls gynnar LO.

”Som fackliga organisationer är vi i princip alltid villiga att förhandla, kompromissa och hitta lösningar. Men att förhandla med kniven mot strupen, med ett hot om lagstiftning där arbetsgivarna drar vinstlotten och balansen mellan parterna förändras i grunden, kan aldrig bli lyckad. Vi ser därför inga förutsättningar att nå ett resultat som är bra för våra medlemmar. Risken är uppenbar att eventuella förbättringar för vissa grupper kommer att betalas med försämringar för andra”, säger de sex förbundsordförandena i det gemensamma uttalandet.

De sex förbunden pekar istället på möjligheten att föra förhandlingar i samband med avtalsrörelse. Detta för att lösa vad man ser som stora problem på svensk arbetsmarknad såsom hyvling, allmän visstid och kompetensutveckling.

Vi befinner oss i en tid där våra medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre. Vi tänker inte medverka till att våra medlemmars trygghet äventyras för att förhindra en lagstiftning som aldrig borde ha initierats. Det är politiken som satt oss i denna situation, då får dom också ta ansvar för att hantera frågan”, säger de sex förbundsordförandena.

En liknande händelse skedde så sent som i december förra året då 5 fackförbund gick ur förhandlingar rapporterade Kollega. Då valde även Kommunal, LOs näst största medlemsförbund, att gå ur förhandlingarna.

Sjöstedt om LAS-förhandlingarna: ”Mycket goda nyheter”

I ett facebookinlägg hyllar Jonas Sjöstedt (V) däremot beslutet med återupptagna förhandlingar mellan parterna. Han menar att utredningen nu äntligen inte kommer påverka förhandlingarna mellan parterna och kallar det för ”mycket goda nyheter”.

peter@folknyheter.se'

Peter Hang

peter@folknyheter.se

Copy link
Powered by Social Snap