Bild: TT/Förnojsam pappa

Riksdagspolitikern: ”Lättare att få info om SÄPO än om friskolor!”

Från och med idag hemligstämplar Skolverket vilka skolor som finns i Sverige och all statistik kring studieresultat och lärartäthet. Bl.a. riksdagsledamoten Daniel Riazat (V) rasar nu mot nya ändringen.

Den 19 augusti fattade Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson beslutet att upphöra publicering av skolresultat, lärarbehörighet och liknande statistik från och med den 1 september. Bakgrunden är SCBs beslut efter en kammarrättsdom att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är privata affärshemligheter.

Beslutet får nu skarp kritik. På sociala medier skriver Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson, Daniel Riazat, att ”från och med idag är det lättare att ta reda på vad Säkerhetspolisen arbetar med än att få information om svenska skolor.”

”Insyn ska va självklart”

Även Lärarnas riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén, kritiserar beslutet. I en debattartikel i Aftonbladet skriver hon att ”insyn ska vara självklart – även i friskolor” och att den nya hållningen går emot svensk offentlighetsprincip som daterar tillbaka till 1766. Hon menar att beslutet kommer göra det helt omöjligt att jämföra uppgifter om antal elever per lärare, andel behöriga lärare och elevresultat.

I Skolvärlden skriver Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet och utbildingssekreterare, att ”publicera skolenhetsregistret är ju som att publicera vilken telefonkatalog som helst. Jag kan inte förstå hur det kan vara hemligt vilka skolor det finns i Sverige.”

”Ja, det är mycket viktigt för att rektorer, lärare, forskare, journalister och allmänhet ska kunna granska och jämföra olika skolors resultat och förutsättningar” förklarar Vlachos.

Funnits överenskommelse om offentlighetsprincipen

Det har länge diskuterats att utöka offentlighetsprincipen till att även gälla privat ägda skolor. För några år sedan var riksdagens partier till och med överens om att så bör ske. Så är inte längre fallet.

Skolvärlden rapporterar att Annie Lööf efter Januariöverenskommelsen gått till angrepp mot planen på att öka insynen i Friskolorna och kallat det för ”en attack på den fria företagsamheten”.

peter@folknyheter.se'

Peter Hang

peter@folknyheter.se

Copy link
Powered by Social Snap