Regeringen driver på för införande av marknadshyror

Nu tar regeringen ett första konkret steg mot marknadshyror. Nu tillsätts en utredning av S/MP-regeringen med syftet att införa “friare hyressättning”. Beskedet innebär att över tre miljoner hyresgäster nu står inför kraftigt höjda hyror.

Samtidigt som samhället står inför en ekonomisk kris som kan liknas vid 30-talets börskrasch och folk får allt svårare att betala sina hyror väljer man att gå vidare med marknadshyror. Att förslagen om marknadshyror kommer nu kan förklaras av det mediafokus som ligger på coronapandemin och att uppmärksamheten nu ligger på annat håll.

Regeringens föreslagna reform riskerar att öka hyrorna med över 50 procent och innebär ett tydligt brott mot klassisk socialdemokratisk politik, då man genomför reformer som flyttar pengar från hyresgäster till fastighetsägare. Kritiker av marknadshyror såsom NejTillMarknadshyror.se menar att reformen också innebär en tydlig förskjutning av makt och innebära “en social och ekonomisk katastrof”.Förslaget om marknadshyror saknar stöd hos 85 procent av befolkningen.

Utredningen som tillsats riktar sig i första hand till nyproduktion men riskerar att kunna utnyttjas som en murbräcka mot hela hyressättningssystemet. Många oroar sig därför nu över att införda marknadshyror skulle leda till att landets hyresgäster på lång sikt helt förlorar rätten till förhandlade hyror. Vilket därmed skulle lämna makten över hyran helt till bostadskapitalet.

Införandet av marknadshyror skulle därför få konsekvenser som ökad trångboddhet, fler vräkningar och även ökade utgifter för skattebetalare i form av bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd. De enda vinnarna på den socialdemokratiska regeringens förslag skulle vara fastighetsägarna som kan räkna med ökade vinster och nya marknader med fina möjligheter till att tjäna pengar.

Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet har klargjort att de är beredda att fälla regerinen ifall de skulle gå vidare med marknadshyror. Bland hyresgästföreningen finns stor vilja att bekämpa marknadshyrorna men organisationens ledarskikt har visat sig ovilliga till att kritisera en socialdemokratisk regering.

info@folknyheter.se'

admin

Copy link
Powered by Social Snap