Bild: Athit Perawongmetha/Stockphoto

Polisen gör en ny storsatsning på tårgas – förbjuden att använda i krig

Tårgas är enligt Genèvekonventionen strikt förbjudet att använda i krig. Detta stoppar inte den svenska polisen som nu storsatsar på att utbilda poliser att använda sig av nya vapen som ska användas mot den svenska civilbefolkningen.

Polisen har under de senaste åren saknat möjligheten att på allvar använda sig av det kemiska stridsmedlet tårgas mot allmänheten. Men nu har polismyndigheten köpt in en ny typ av granatpistol som man planerar att använda för att skjuta tårgasgranater, som sedan sprider gasmoln, mot folksamlingar. Flera polisavdelningar har redan fått utbildning i användning.

Gasförespråkaren Jesper Molander är verksamhetsutvecklare inom den särskilda polistaktiken, SPT, och anser att gasen som är förbjuden att använda i krig är ”skonsam” och passar utmärkt att använda i attacker mot civila.
Annars kanske vi måste gå in i en folksamling med hästar, hundar, fordon eller poliser beväpnade med batonger och OC-sprej. Det innebär alltid stora risker både för vår personal och våra motparter, säger han till Polistidningen.

Polismyndighetens ambition är att det ska finnas ett 30-tal poliser som är utbildade att gasa befolkningen placerade i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. Men Jesper Molander hoppas på att få utbilda fler poliser i att gasa medborgarna.
På sikt skulle man kunna utbilda skyttar även i de fyra andra polisregionerna men det ligger längre fram, säger Jesper Molander till Polistidningen.

Gasförbudet genomdrevs efter första världskriget

Efter masslakten på Europas slagfält under första världskriget (där tusentals soldater kom att dö som en följd av gasattacker) såg världssamfundet behovet att förhindra att vapnet inte skulle användas mot människor igen.

Den 8 februari 1928 signerade världssamfundet ett tilläggsavtal i Genevéprotokollen, som klassar gas som ett kemiskt stridsmedel som var förbjudet att använda i krig. Detta avtal inkluderade tyvärr inte polisens rätt att bruka gasattacker mot civilbefolkningen i respektive länder.

maria@folknyheter.se'

Maria Stålnacke

maria@folknyheter.se

Copy link
Powered by Social Snap