Bild: Rojavakommittéerna / Efolket

Nysläppta ”Det Nya Paradigmet” – tankarna bakom det kurdiska Rojava som krossade IS

Under gårdagen släppte svenska Rojavakommittéerna ”Det Nya paradigmet”. Boken är den första kompletta genomgången över den kurdiska frihetsrörelsens teorier på svenska. Folknyheters Magnus Karlsson har läst boken.

Öcalans tankar är som solen de andra planeterna kretsar runt. Så har en Mellanöstern-kännare sammanfattat Abdullah Öcalans inflytande över de kurdiska politiska rörelserna. Idag ser miljontals kurder den fängslade Abdullah Öcalan, ledaren för det kurdiska arbetarpartiet, som den kurdiska rörelsens legitima ledare. Det var för 21 år sedan, 1999, som PKK-ledaren kidnappades av israeliska Mossad och amerikanska CIA i Nairobi och sedan deporterades till Turkiet.

När den 57-åriga Öcalan från sin fängelsecell 2005 argumenterade för ett drastiskt kursbyte från traditionell marxism-leninism, till vad han själv kallade ”demokratisk konfederalism”, chockade detta många. Idag praktiseras och formar denna ideologi det fristående Rojava-området i nordöstra Syrien. Ett område som befriat sig från både Daesh och den syriska regimen.

En demokratisk revolution i Rojava

För att kunna förstå den revolution som genomförs i Rojava behöver man förstå vad man kallar demokratisk konfederalism. I Det Nya Paradigmet, utgiven av svenska Rojavakommittéerna och förbundet Allt åt Alla, får läsarna en ingående beskrivning av detta direktdemokratiska system. Boken är skriven i samarbete med Havin Güneşer – samma person som översatt och populariserat Öcalans texter i Europa och USA.

På ett omsorgsfullt och pedagogiskt sätt går ”Det Nya Paradigmet” igenom nya sätt för att uppnå jämställdhet mellan könen, skapa klimaträttvisa samt hur man kan bygga social och ekonomisk jämlikhet. I boken återfinns även delar som diskuterar vad som skulle kunna tillämpas i ett europeiskt sammanhang. Så hur skulle demokratisk konfederalism tillämpas i Sverige?

Vid en första anblick kan det kännas väldigt avlägset att tänka sig ett direktdemokratiskt, rättvist och hållbart Sverige. Ibland kanske till och med omöjligt. Men klimatförändringarna och COVID-19 har visat att det bokstavligt talat är omöjligt för oss människor att överleva i dagens hyper-individualiserade kapitalistiska värld. En annan värld är alltså inte bara möjlig – den är direkt livsnödvändig. Varför inte en mer demokratisk sådan? Boken ”Det Nya Paradigmet” berättar om hur en sådan värld skulle kunna byggas i praktiken.

Köp boken från Rojavakommittéerna här

Magnus Karlsson

Magnus@folknyheter.se

Copy link
Powered by Social Snap