Bild: Kekstcnc/SVT

Ny undersökning: Moderatväljare värderar ekonomi över människoliv

I en ny opinionsundersökning visade det sig att svenskar generellt är mindre oroliga inför Covid-19 än andra folk i andra länder. Men även att moderata väljare är den grupp som sätter ekonomin över människoliv i högst utsträckning.

PR-byrån Kekst CNC har genomfört en global undersökning av attityder på coronaviruset. I Japan, Sverige, Tyskland, Storbriannien samt USA tillfrågades runt 1000 personer i vardera land, och Sverige står ut i statistiken.

I en intervju med Dagens Industri kommenterar senioranatlytikern James Johnson att svenskar enligt undersökningen är mycket mindre oroade över viruset och dess påverkan. Bland unga personer är prioriteringen av ekonomisk utveckling framför människoliv högre än bland äldre personer, något som är likvärdigt i flera länder.

– Vi ser mycket lägre nivåer av oro i Sverige. Men det bör tilläggas att oron över ekonomin är förtsatt hög, säger James Johnson.

Den senaste månaden har den låga oron över viruset även minskat i jämförelse med tidigare undersökning. Allt färre prioriterar minimerade dödstal jämfört med ekonomin. I förra månadens undersökning ville 24 procent sätta ekonomin främst, till skillnaden till 29 procent nu.  

Alla väljargrupper överens om prioritera människoliv – utom ett


När det kommer till partisympatier så tenderar svaren att vara likvärdiga. Men enligt undersökningen finns det enda undantag – moderata väljare.

”Det är den enda gruppen väljare som faktiskt vill prioritera ekonomin framför människoliv. Det är en intressant dimension.” säger James Johnson.

Moderaternas hållning sticker ut och är det enda området där det går att urskilja politiska skillnader. Över 46% av de tillfrågade vill prioritera ekonomisk tillväxt över människoliv.

Läs hela undersökningen här!

peter@folknyheter.se'

Peter Hang

peter@folknyheter.se

Copy link
Powered by Social Snap