Bild: ARV/Hemnet

Militär ammunition hittad på badstrand i Vättern

En badgäst trodde sig se ett avgasrör på botten. Avgasröret visade sig vara en skarp granat. Nu väcks återigen kritik mot Försvarsmaktens övningskjutande i Vättern.

I samband med en simtur under lördagseftermiddagen upphittades en granat på en badstrand i Äspenäset utanför Karlsborg rapporterar SR. Granaten som låg på botten uppmärksammades av en vuxen som sedan ska ha larmat polis.

Vid närmare undersökning bedömdes föremålet vara skarpt och sprängdes senare på plats av det nationella bombskyddet.

Gruppen ”Aktion Rädda Vättern” har tidigare ställt krav på att den ammunition som skjuts ut och dumpas ska saneras av Försvarsmakten. Detta är något som Försvarsmakten hittills vägrat. Idag beräknas Vättern ge dricksvatten till runt 300 000 människor. Den siffran beräknas öka till miljoner i framtiden då fler kommuner är intresserade av dricksvatten från Vättern..

I en ansökan från 2018 om utökad rätt till skjutningar från 1 000 till 69 000 skott per år skriver man att efterbehandlingsåtgärder först kan bli aktuella ”när Försvarsmakten lämnar flygskjutmålet”.

Kräver stopp av militärt skjutfält i Vättern

På sin sida kritiserar gruppen Aktion Rädda Vättern händelsen:
Vad hade hänt om ett barn tagit upp projektilen för att leka med?Kommer någon att ställas till svars för denna ”nedskräpning”? Troligtvis inte.
Så länge Sveriges försvar anser att Vättern är ett aktivt skjutmål kommer ingen sanering att ske.

Det är därför det är så viktigt att vi nu kräver ett stopp för all militär utökning av verksamheterna i och invid Vättern. Avvecklingen av Vättern som skjutfält och flygövningsområde måste påbörjas snarast!

peter@folknyheter.se'

Peter Hang

peter@folknyheter.se

Copy link
Powered by Social Snap