Bild: Stoppa Preemraff / WIkimedia Commons

Klimataktivister blockerar ingång till Preem fastlåsta i oljetunnor

Under morgonen har klimataktivister från Extinction Rebellion påbörjat en blockad av ingången till Preems oljeraffinaderi i Lysekil – fastlåsta i oljetunnor.

– Vi vill visa hur regeringens ekonomiska politik låser fast oss i en fossil framtid som en majoritet av svenska folket vill bort ifrån. Regeringens stödpaket borde leda oss in på en ny väg, bort från det fossila och orättvisa. De måste börja avveckla fossilindustrin, en gång för alla, säger Jonas Ohlsson som låst fast sig i en oljetunna.

I våras rapporterade Folknyheter om att Mark- och miljööverdomstolen klartecken till utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi. Beslutet innebär en ökning av utsläppen av koldioxid med 1 miljon ton årligen, vilket skulle hindra Sverige från att leva upp till nationella klimatmål och globala klimatavtal. Nu ska regeringen besluta sig om de ska godkänna projektet. 

Sveriges regering måste sluta undvika klimatfrågan. Av de 16 miljökvalitetsmål som regeringen satt upp så uppnår de bara ett. Nu har regeringen chansen att genomföra en kraftig klimatpolitik på riktigt, genom att stoppa Preemraff i Lysekil från att bygga ut och öka sina utsläpp, säger Ragnhild Larsson som deltar i protesten.

Samtidigt menar Preem att deras expansion kommer att bidra till minskade utsläpp i ett globalt perspektiv, och att de i framtiden kommer gå över mer och mer till att producera biobränsle.
 – Det finns inget som tyder på att en utbyggnad i Lysekil leder till avveckling någon annanstans. Sverige, precis som alla andra, måste AVVECKLA fossil industri, säger Ragnhild Larsson.

Aktionen en del av nätverket Stoppa Preemraff

Aktionen under dag är en del av nätverket Stoppa Preemraffs aktionsveckor. Nätverket har tre krav till regeringen:
1. Stoppa Preems utbyggnad i Lysekil
2. Starta avvecklingen av den fossila industrin
3. Stöd utvecklingen av nya hållbara arbeten

Stoppa Preemraff bildades som en reaktion på Preems planer att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Idag består nätverket av människor från olika delar av politiken och klimatrörelsen, bland annat Naturskyddsföreningen, Extinction Rebellion, Fridays For Future, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Greenpeace.

Läs också Greenpeace Fördjupande argument mot Preemraff

Följ livestreamen här:

peter@folknyheter.se'

Peter Hang

peter@folknyheter.se

Copy link
Powered by Social Snap