Bild: Stuart Reid, Parastoo T. Khany, Migena Sula, Yan Xue

Forskarstudenterna: ”Vi hotas av regeringens nya lagändring”

De kom till Sverige för att studera och forska med vetskapen om att kunna bygga sig en framtid här. Efter en odiskuterad lagändring riskerar de nu att tvingas lämna det liv de byggt upp här. Folknyheter har pratat med forskardoktoranderna som nu hotas av regeringens nya regler.

Den nya migrationslag som infördes av regeringen i juli försvårar nu möjligheten att få permanent uppehållstillstånd ytterligare. Efter en lång kamp av olika organisationer, fackföreningar, studentorganisationer och gräsrotsaktörer fattade riksdagen i juli 2014 beslut om att ändra i utlänningslagen för att göra det möjligt för doktorander utanför EU/EES att beviljas permanent uppehållstillstånd efter fyra års doktorandstudier. Möjligheten för universitetsdoktorander slopas nu helt, något som chockat forskarstudenter som hotas efter flera år av studier i Sverige

De internationella doktorander som Folknyheter pratat med larmar om allvarlig stress och oro efter att Sveriges nya migrationslag försämrat möjligheterna för dem. Tidigare blev dessa doktorander berättigade till permanent uppehållstillstånd om de hade bott i Sverige för doktorandstudier under fyra av de senaste sju åren. Förutom en smal uppsättning av krav beviljades detta mer eller mindre automatisk.

Men enligt den nya migrationslagen måste nu forskarstudenterna dessutom kunna visa att de kan försörja sig ekonomiskt i minst ett och ett halvt år, genom anställning. Lagen innebär att reglerna för permanent uppehållstillstånd nu är desamma för alla kategorier av sökande, inklusive doktorander. De nya reglerna trädde i kraft den 20 juli, men kommer att gälla för alla som har ansökt om permanent uppehållstillstånd och inte hade fått något beslut vid det datumet. På sin webbplats skriver Migrationsverket: ”Det innebär att du ska ha en fast anställning, eller en visstidsanställning om minst 18 månader från den dag din ansökan prövas”. Inkomsten måste komma från anställning i Sverige, så inkomst som sparande eller avkastning på kapital, arbetslöshetsförsäkring eller universtietsstipendier beaktas inte.

”Det är som att marken slits under våra fötter

Regel­förändringen kritiseras för att helt sakna övergångs­regler vilket lett till att doktorander och forskare som redan för flera år sedan bestämde sig för att komma till Sverige plötsligt finner sig utan möjlighet att fullfölja de planer och forskningsprojekt som planerats. Många av de doktorander Folknyheter pratat med är förtvivlade och börjat bygga ett liv utifrån tidigare regelverk.

Bild: Stuart Reid

En som drabbats är doktoranden Stuart Reid vid Lunds universitet som doktorerat i turism och entreprenörskap i Sverige de senaste fyra åren. Han beskriver en enorm stress och frustration över att det liv han och familjen byggt upp i Sverige nu blir ett slöseri med tid och ansträngning. Stuart oroar sig även för möjligheterna att åka tillbaka till Australien vilket han beskriver som praktiskt taget omöjligt på grund av Australiens coronarestriktioner.

– Jag och min familj är oroliga. Jag är gift med 3 små barn. Vi är alla från Australien och hade tänkt stanna här. Vi är i kris. Det är som att marken slits under våra fötter. Vi börjar ge upp hoppet om få stanna här men vi har ingen aning om vad vi kan göra.

”Lagen är inte förenlig med doktorandstudier”

Känslan av hopplöshet är något som samlar de doktorander som Folknyheter träffat. Elektroteknikdoktoranden Parastoo T. Khany studerar vid Chalmers tekniska högskola har bott i Sverige sedan 2016. Hon valde att ta sin doktorsexamen i Sverige med vetskap om att efter 4 år kunna få permanent uppeh+ållstillstånd. För henne påverkas nu även hennes pågående ärende på migrationsverket.

Jag blev chockad över hur saker och ting förändrades så snabbt och plötsligt. När jag diskuterade med mina kollegor och vänner insåg jag den nya lagen inte alls är förenlig med doktorandstudier. Ett fast 18-månadersavtal är idag nästan omöjligt att få för en ny anställd i något företag.

Samtidigt som lagändringen skapar stor oro och kris för doktoranderna är många mitt i forskning och i att avsluta doktorsavhandlingar. För Parastoo har detta inneburit stress och distraktion mitt i vad hon beskriver som den viktigaste delen av hennes studier. Hon oroar sig nu över svårigheten att kunna hitta en fast anställning utan permanent uppehållstillstånd och har börjat att även titta på jobbmöjligheter utanför Sverige. För henne innebär regeringens nya livsförändrande beslut som hon inte planerat att behöva ta efter att ha investerat fem år av sitt liv i Sverige.

Bild: Parastoo T. Khany

”Jag känner inte att jag är välkommen här längre”

Många av de internationella doktoranderna har spenderat flera år i Sverige och kommit att hitta hem i Sverige. En av dem är kemidoktoranden Yan Xue som studerar vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Efter att ha studerat avslutat sin magisterutbildning här valde hon att även ta en doktorsexamen. För Yan kändes lagändringen som ett känslomässigt svek från det hon upplevt som sitt andra hemland.

Bild: Yan Xue

Under de mer än fem år som jag levt här har jag fått många anknytningar till Sverige, särskilt till Uppsala. Uppsala är som min andra hemstad och jag har hela mitt liv här. De nya reglerna sätter dock allt inklusive mitt förhållande, mina vänskap och min framtida karriär på spel.

Likt många andra känner hon sig lurad över att valt en doktorsexamen i Sverige. För Yan var möjligheten att bli berättigad till uppehållstillstånd efter fyra år en viktig faktor när hon bestämde sig att ta en doktorandanställning i Uppsala. Även om hon bestämt sig för att de nya reglerna inte kommer att få förändra hennes syn på svenska människor känner hon sig inte längre hemma här.

Jag var säker på att jag skulle stanna och söka anställning i Sverige tidigare, men nu utesluter jag inte längre karriärmöjligheter i andra länder eftersom jag känner att jag inte är välkommen här längre.

Hade haft rätt att stanna om hon inte doktorerat

Den bild som målas upp av doktoranderna är en känsla av att inte kunna göra rätt. För arkitekturdoktoranden Migena Sula som följt den politiska debatten och förslagen länge kom anställningskraven ändå som en chock. Hon beskriver sig som fast i en byråkratiskt och juridiskt limbo. Hennes nuvarande uppehållstillstånd tillåter henne inte att byta arbets- eller anställningstyp och ändå behöver hon en långsiktig tillsvidareanställning efter fyra år, mitt i slutet av sina doktorandstudier.

– I debatten fanns det ingen diskussion om det ekonomiska krav som Migrationsverket presenterade i slutet av juli. En blandning av känslor fångade mig i det ögonblicket – förvirring, panik, oro, svek. Jag flyttade till Sverige för att arbeta som arkitekt och hade ett fast kontrakt när jag erbjöds och tog doktorandposten. Jag började bygga ett liv, en familj och sociala och professionella nätverk och band i Sverige, som alla hotas idag.

Bild: Migena Sula

Liksom andra doktorander i Sverige accepterade Migena sitt doktoranderbjudande under en annan uppsättning krav och menar att lagens retrospektiva effekt är orättvis. Samtliga av de berörda doktoranderna som Folknyheter pratat med att de nya förordningarna förbisett doktoranders anställningsvillkor helt och tycks göra permanent uppehållstillstånd till en omöjlighet för en doktorandforskare.

I en typisk arbetsmiljö resulterar ofta provanställningar i allmänhet i en fast tjänst inom företaget eller organisationen, medan inom akademin är anställningsavtalen korta, tidsbegränsade och förlängs ofta årligen. Att regeringens nya förslag skulle inkludera kunskap om arbetsförhållandena som gäller internationella forskare var något som doktoranderna tog för givet.

Lagenändringen får kritik från tunga organisationer

I en debattartikel kräver även Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och Sveriges förenade studentkårer (SFS) att reglerna ändras. De nya försörjnings­kravet för uppehålls­tillstånd utdöms som ”mycket illa anpassat till doktoranders och forskares situation” och riskerar att leda till ”en flykt av högkvalificerade personer”. Karolinska Institutets rektor, Ole Petter Ottersen kritiserar förslaget hårt och frågar sig om Sverige har råd att tappa denna kompetens till andra länder.

Flera tidningar såsom The Local, Dagens Samhälle, Universitetsläraren och Dagens Nyheter har under senaste veckan berört frågan men lagändringen har i övrigt gått förbi relativt obemärkt. Nätverket av utländska doktorandstudenter inom SULF startade därför i början av september en namninsamling för att samla stöd mot lagändringen och för rätten att stanna.

Petition_Logos.PNG
Bild: Organisationerna som nu startat namninsamling mot lagenCitaten i artikeln är översatta från engelska

peter@folknyheter.se'

Peter Hang

peter@folknyheter.se

Copy link
Powered by Social Snap