Bild: Nurseirie/EU-kommissionen

EU kräver höjd avgift på ytterligare 10 miljarder – motsvarar 40 000 undersköterskor i Sverige

EU-kommissionen samlar stöd för nytt coronastödpaket på 750 miljarder euro. Samtidigt kräver man även höjd EU-avgift för Sverige på drygt 10 miljarder. En höjning som skulle göra det svenska medlemsskapet en fjärdedel dyrare.

EU-kommissionen föreslår ett coronastödpaket på totalt 750 miljarder euro. EU-kommissionen är den del av EU som de flesta har mest makt. Kommissionen har som instans ensamrätt att föreslå nya EU-lagar, samtidigt som ingen i kommissionen är folkvald.

Enligt Stefan Löfven skulle detta nya EU-paket kosta Sverige drygt 190 miljarder kronor rapporterar SVT. Av dessa 750 miljarderna euro skulle 500 miljarder vara bidrag och 250 miljarder ges till EU i form av lån. Dessa lån planeras att betalas tillbaka gemensamt av EU fram till år 2058. Kostnaden för Sveriges bidrag på 190 miljarder är mer än en tiondel av Sveriges statsbudget, som 2019 låg på 943,6 miljarder kronor.

För att alls kunna betala tillbaka EU-paketets låndelar så föreslås utökad överflyttning av intäktsupptagning från medlemsländerna till unionen. Detta ska till exempel ske genom plast-, gränsavgifter och beskattning av nätjättar som Facebook och Google på EU-nivå.

Av de länder som skulle bli nettomottagare av EUs paket hittar vi Polen med drygt 370 miljarder och Orbans Ungern 75 miljarder kronor. Att svenska skattebetalare ska pumpa in skattemedel i länder där pressfriheten begränsats och rättssystem knutits får nu hård kritik.

Det här är inte rimligt! skriver Ulla Andersson, ekonomisk talesperson för Vänsterpartiet. På sociala medier rasar politiker från Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet mot regeringens förslag. På sin Twitter skriver Jonas Sjöstedt att dessa pengar istället behövs i välfärden och att satsade pengar ofta hamnar i händerna på politiker och storbolag.

Även EU-avgiften höjs med 10 miljarder

Utöver det nya EU-paketet ska Sveriges medlemsavgift höjas med 23 procent för att täcka upp för Storbritanniens utträde ur EU. I år beräknas EU-avgiften hamna på 43,5 miljarder kronor. Enbart höjningen på 10 miljarder beräknas kunna betala årslön för drygt 40 000 undersköterskor.

peter@folknyheter.se'

Peter Hang

peter@folknyheter.se

Copy link
Powered by Social Snap