AF Bostäder / Lund On Times

”Det är orimligt” – Studentbolaget vägrar förhandla med Hyresgästföreningen

Studentbolaget AF Bostäder väljer att lämna hyresförhandlingarna. Utan avtal försöker man nu övertyga sina hyresgäster att frivilligt höja sina hyror med 2 procent. Hyresgästföreningen anser att höjningen inte är skälig mitt i en pandemi.

I och med årsskiftet kommer det studentägda bostadsbolaget AF Bostäder i Lund skicka ut nya hyresaviseringar med en höjning av de boendes hyror på 2 procent rapporterar Lundagård.

Ett typiskt korridorsrum på 19 kvm med gemensamt kök på Sparta kommer enligt AFB därmed höjas från 4.087 kronor till 4.169 kronor, en höjning på 82 kronor.

Hyreshöjningen strider mot Hyresgästföreningens linje, som baseras på att studenters ekonomiska situation påverkats av pandemin och borde tas hänsyn till.
– AF Bostäders krav är alldeles för högt. Det är orimligt att hyrorna ska höjas så mycket, med tanke på den extrema situation vi befinner oss i som påverkar många hyresgäster, säger Petter Ek, förhandlare på Hyresgästföreningen, i ett pressmeddelande.

VDn för AF Bostäder, Henrik Krantz, menar att hyreshöjningen går i linje tidigare årliga hyreshöjningar, och genomförs för framtida satsningar och underhåll av bostäderna.

AF Bostäder väljer nu att stranda förhandlingarna, då man inte är beredd att kompromissa om höjningen.

– Det innebär att Hyresgästföreningen inte längre är motpart och vi kommer därför vända oss direkt till våra hyresgäster med en föreslagen höjning på 2 % per den 1 januari 2021 säger Henrik Krantz, VD för AF Bostäder, i ett pressmeddelande. 

AFBs meddelande till hyresgästerna

Folknyheter har tagit del av det meddelande som AFB skickat ut till sina hyresgäster. Där skriver man att:

”Din nya hyra framgår av hyresavin som du får senare i dag. Om du accepterar höjningen betalar du i enlighet med hyresavin. Om du inte accepterar höjningen kommer vi att kontakta dig och lämna information om hur vi går vidare.”

Enligt en undersökning som Hyresgästföreningen låtit göra har mångas privatekonomi påverkats negativt av pandemin, till den grad att man är orolig för att inte kunna betala hyran.

– Det är alltid tråkigt när man inte kommer överens vid hyresförhandlingarna, men vi måste se till hyresgästernas intressen och då kan vi inte gå med på kraven som lagts fram. Tyvärr står vi ganska långt ifrån varandra, säger Petter Ek i ett pressmeddelande.

sin hemsida uppmanar nu Hyresgästföreningen studenterna att vägra höjningen och att fortsätta betala den gamla hyran. I en praktisk genomgång går man igenom juridiska aspekter och hur man bör gå till väga.

Läs mer om det här!

Även kritik för kalla rum

Inom Lunds studentliv är AF Bostäder högt uppskattade för att erbjuda bostäder i en tid då politiker inom stat och kommun vägrar att bygga billiga hyresrätter. Bostadsbolaget har dock fått kritik för sina årliga hyreshöjningar och kalla bostadsmiljö.

På populära Lund’s Memeversity, en studentdriven sida med över 20 000 följare, är AFBs låga temperaturer ett återkommande internskämt bland boende.


		
				
		
					 
peter@folknyheter.se'

Peter Hang

peter@folknyheter.se

Copy link
Powered by Social Snap